Vedtaket ble gjort med mange tilføyelser, som å være fleksible framover dersom ventelister og pågang på institusjonsplasser øker, og de vil også henvende seg til nabokommuner for mulig utleie av ledige sykehjemsplasser. Men konklusjonen er uansett nedskjæring på ti millioner.

Det er ikke slik at utvalget har slått av radaren for å kutte i det stille. Utvalgslederen har til og med ringt PD og informert om vedtaket. Men saken som handler om at politikerne skjærer ned i eldreomsorgen, samtidig som en eldrebølge er på vei, overskygges fullstendig av pandemi og virusfrykt.

Eldre og syke, mange fortsatt i mer eller mindre isolasjon på grunn av smitteverntiltak, vil bli rammet av nedskjæringene. Der er ikke avklart hvordan 10 millioner mindre på budsjettet vil slå ut. Heller ikke konsekvensene av mulig nedleggelse av trygghetsavdelingen på Mule, et tidligere glansbilde innenfor offentlig eldreomsorg, er avklart. Politikerne vil effektivisere og viser til velferdsteknologi og endring i forutsetninger. Men kutt kan bli alvorlig, for eldre, syke og familiene deres.