Avdeling for byutvikling og byggesak, som i mange tilfeller opptrer som petimeter, har ikke klart å påse at Børve og Borchsenius, Petter Øygarden og boligbyggelaget følger intensjonen i en reguleringsplan vedtatt for 9 år siden. Planen definerer ikke nøyaktig hvor bred promenaden skal være, men 3 meter er definitivt for smalt. Heller ikke politisk ledelse har klart å følge opp enkle kjøreregler for hvordan kommunen, på vegne av innbyggerne, skal forhindre nedbygging og privatisering av elvebredden.

Vi er helt enige i at transformasjonen på Frednes blir bra, og de som har kjøpt leilighet der er fornøyd. Men det er ikke byggeselskapets ekspertise på leilighetssalg denne saken handler om, og det forstår alle.

Gary Lineker kom med sitatet «fotball er en enkel sport. 22 jager en ball i 90 minutter og til slutt vinner Tyskland». Om utbygging langs Porsgrunnselva er det sagt at kamper har vært lange og harde, og til slutt vinner Øygarden. Vi mener Bratsberg Gruppen over tid har fått ufortjent mye kritikk, for de står bak dels glimrende byutvikling.

På Frednes har de utnyttet spillerommet de har fått underveis, men resultatet har bismak. Taperen er allmennheten, som er de fleste av oss. Ansvaret påhviler kommunens avdeling for byutvikling, for det kan ikke være slik at folkevalgte må løpe rundt med målebånd for å sjekke at planer følges.