I saken som formannskapet behandlet forrige uke blir det opplyst at NRKs TV-aksjon 2019 går til Care som er en politisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Med årets TV aksjon ønsker Care å skape et bedre liv for fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

– TV aksjonen skal gi 400.000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land, har formannskapet fått opplyst.

Ordføreren har foreslått at Porsgrunn kommune gir kroner pr. innbygger. Ifølge SSB er det 36.206 innbyggere i Porsgrunn kommune. Støtten til TV-aksjonen 20. oktober og Care vil utgjøre i alt 108.618 kroner.

Millionene som samles inn skal gå til å gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Mer enn 300.000 kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe.

Kvinner skal få delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.