16 personer i krisestab, lederen uttaler seg ikke

Per Wold er leder og har med 15 personer i en forsterket korona-krisestab i Porsgrunn kommune.