Den mest markante forandring ved 17. mai i Porsgrunn i år – når man ser bort fra det strålende maiværet som komiteen allerede på nåværende tidspunkt kan love – blir dessverre at Teknikertoget kommer til å glimre med sitt fravær.

Til gjengjeld kan dagen by på et nytt arrangement, som man håper vil beskjeftige særlig ungdom – nemlig et Ten-Sing-show i Folkets Hus, under ledelse av pastor Finn Baardsen.

Forøvrig blir feiringen tradisjonell – og forhåpentlig tallrik.