Som omtalt i PD uka før søknaden var til behandling i utvalg for barn, unge og kultur, ville et positivt svar bety at sjøfarten er på vei tilbake i Sjøfartens Hus. Kritikerne har hevdet at huset har blitt ribbet for sjøfartshistorie, blant annet ved at utstillinger har blitt tatt ned og «stuet vekk», som det har blitt uttalt. Nå har det blitt bevilget 200.000 kroner til prosjektet, som i form skal inneholde mange mindre utstillinger som tar for seg byens sjøfartshistorie.

– DuVerden er, som det kommer fram av Porsgrunn kommunes museumsmelding, den profesjonelle visningsarenaen for formidlinga av sjøfartshistorien. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag i utviklingen av visningsstedet, skriver rådmannen i sin innstilling.