21 barnehager har fått svømmepenger

21 barnehager har fått til sammen 676.400 kroner i tilskudd til svømmeopplæring.