Kommunedirektøren var innkalt til møte i kontrollutvalget mandag, for å orientere om klager fra innbyggere og næringslivet i Bamble på at administrasjonen er vanskelig tilgjengelig.

– Det er en kjensgjerning at enkeltpersoner i lokalbefolkningen ikke får svar på henvendelser de gjør til administrasjonen i kommunen, sa Svein Kåre Kjennerud (Sp).

Misnøye i befolkningen

Det var Kjennerud som i forrige kontrollutvalgsmøte, tok opp misnøye i befolkningen og blant næringsdrivende i kommunen rundt manglende kontakt og tilgjengelighet hos ansatte i kommunen.

– Det er blant annet komplett umulig å få tak i den rette ansatte til å svare på et så enkelt spørsmål som hva man skal gjøre for å installere vannmåler og hvor man skal rapportere vannmålerbruken, sa Svein Kjennerud i kontrollutvalget mandag.

Rutiner og praksis

Kontrollutvalget bad kommunedirektøren orientere om rutiner og praksis for tilgjengelighet og kommunikasjon mellom saksbehandlere og andre ansatte, med næringslivet og befolkningen for øvrig.

– I kommunens administrasjon er det et voldsomt apparat i sving for å håndtere alle henvendelsene fra innbyggerne. Vi har stort fokus på å ha rutiner og systemer for å kunne svare alle, sa kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang.

Utgående brev var 19.000

Kommunedirektøren har laget en statistikk fra kommunens sakssystem. Statistikken for 2020 viser at Bamble kommunes administrasjon mottok 24.000 brev inn i 2020. Hittil i år er tallet på brev 22.398.

Utgående brev fra kommunen var 19.000 i 2020, mot 25.781 utgående brev hittil i år.

– I tillegg kommer kommunikasjon på e-post både internt og eksternt. Det er også en produksjon av rundt 500 saksfremlegg årlig, sa Geir Bjelkemyr-Østvang.

Fresh opp hjemmesiden

Svein Kåre Kjennerud kom med et konkret forslag:

– Jeg foreslår at kommunen gjør mer informasjon lettere tilgjengelig på hjemmesidene. I dag er det håpløst å finne den informasjonen man leter etter, sa Svein Kjennerud til kommunedirektøren.

Kommunedirektøren svarte at administrasjonen har stort fokus på å ha gode rutiner og systemer for å svare på henvendelser fra befolkningen, men at de kan bli bedre.