2813 har søkt om dagpenger under krisen – 27 millioner er utbetalt: Mange venter sårt

NAV har gjort en massiv forflytning av mannskaper for å behandle økningen i søknader om dagpenger under koronakrisen. Likevel er det mange som venter sårt på penger.