I 2019 skal Renovasjon i Grenland plassere ut over 30.000 dunker for glass- og metallemballasje i husholdninger, skoler og barnehager i Grenland. Dermed forsvinner de gamle returpunktene for glass og metall.

Leverandøren har utviklet beholdere som inneholder inntil 95 prosent resirkulert plast, men som likevel har betydelig lenger levetid enn snittet på beholdere som blir produsert.

– Lenge var det en typisk oppfatning at en avfallsbeholder er en avfallsbeholder. Det ensidige fokuset på pris presset prisene så lave at det var i ferd med å ødelegge bransjen og det ikke var mulig å satse på innovasjon og miljø. De siste to årene har dette endret seg noe, sier Hans Kristian Hansen i Total Holding.

Avfallsbeholderne leveres med tog istedenfor trailer for å spare miljøet.

– Det er viktig å tenke miljøperspektiv utover innsamling og gjenvinning, for å skape en sirkulær økonomi og sikre gjenvinning i alle ledd av verdikjeden. Krav og kriterier ved anskaffelser er et av våre viktigste virkemiddel og det sender tydelige signal til bransjen, sier prosjektleder i Renovasjon i Grenland, Bjørn Gjersvik.