Bamble kommune straffes på pungen, fordi de har for lav vannavgift. De neste 15 årene kan de gå glipp av 30 millioner statlige investeringskroner.

I første omgang er det vannforsyningen på Valle som rammes. Prosjektet er kostnadsberegnet til 6-8 millioner. De folkevalgte i Bamble hadde kalkulert med et tilskudd på 40 prosent av byggesummen, men disse pengene risikerer de å måtte se langt etter. Via Fylkesmannen har Bamble kommune fått klar beskjed fra de statlige myndighetene: Dere får ikke ei krone i tilskudd, dersom dere ikke setter opp vannavgiften.