Det var under en kjøretur på Herøya at mannen ble stanset i bilen som ikke var EU-godkjent. Mannen prøvde seg på en løgn, og sa han var på vei til EU-kontroll. Men da de kjørte til Eidanger Auto for å levere bilen til kontroll, viste det seg at han slettes ikke hadde time, beskriver den ferske dommen fra Telemark tingrett.

Mannen møtte selv ikke opp i sin egen sak, som ble gjennomført som enedommersak med to vitneavhør.

Mannen skrudde selv av skiltene, og leverte dem til politiet, men ble ifølge domspapirene sint da han fikk beskjed om at han måtte hente de hos Biltilsynet. Det ville han slettes ikke betale for. Mannen så på politibetjenten og kalte ham «fitte». Da han ble informert om at dette var straffbart, kalte han politibetjenten for en «fitte» igjen, og la til at han hatet ham.

Fordi mannen fikk positivt utslag på en narkotest for spytt, ble førerkortet midlertidig inndratt. Det hindret ikke den samme politibetjenten i å observere mannen kjørende på Elstrømbrua tre dager senere.

32-åringen forklarte for politiet dette med at han hadde vært i kontakt men en politijurist på telefon som hadde sagt at han kunne kjøre så lenge han hadde førerkort på mobilapp. Tiltalte hevdet på bakgrunn av dette at han var i god tro, selv om dette ble avvist av politijuristen og at det ikke fantes noe notat på dispensasjon i politiets systemer. Blodprøven viste seg i ettertid å være negativ.

Nå er han dømt til å betale 12.000 kroner for å ha kjørt uten førerkort, og for å forulempet en offentlig tjenestemann. I tillegg er han av Telemark tingrett dømt til å betale 3.000 kroner i saksomkostninger. Forklaringen til politibetjenten ble vektlagt i domsavsigelsen.