På Grasmyr i Bamble bygger Smiths Venner menighetshus og hovedsete for organisasjonen i Telemark. Huset får et gulvareal på 4000 kvadratmeter og er kostnadsberegnet til 32 millioner.

Det er liv på byggeplassen til Smiths Venner alle hverdager om kvelden og hele lørdagen. Slik har det vært i over et år allerede, og aktiviteten på tomta vil være minst like stort fram til bygget er planlagt ferdigstilt høsten 1998. Det mener i alle fall Bjørn Nilsen, byggeansvarlig og leder for Smiths Venner i Brevik/Bamble-menigheten. 30 dekar tomt ble kjøpt av kommunen for 900.000.