4 av 7 omsorgssentre i kommunen mangler hjertestarter: – Skulle gjerne hatt

Artikkelen er over 1 år gammel

4 av 7 sykehjem og bosentre oppgir at de ikke har en hjertestarter tilgjengelig, et apparat ambulansesjef Knut Inge Brekka Skoland mener er naturlig å ha på en helsestasjon.