Tirsdag vedtok fylkespolitikerne at det skal legges over 120 kilometer med asfalt i fylket. Omtrent 5 asfaltkilometer tilfaller Porsgrunn.

I en pressemelding, som omtaler investeringen, påpeker fylkeskommunen det at det er blitt et stort vedlikeholdsetterslep på asfalt i fylket, nærmere bestemt på rundt 4 milliarder kroner. Man ser at man er nødt til å bruke mer penger hvis man skal klare å hente inn det tapte.

– Til tross for den økte rammen innebærer årets asfaltbudsjett at vedlikeholdsetterslepet på veiene våre vil øke. For å stoppe etterslepet må vi årlig bevilge 150–200 millioner kroner inkl. mva. årlig til asfaltering, skriver administrasjonen.

Opprinnelig skulle det kun brukes 60 millioner kroner på asfalt i 2021. Fylkespolitikerne økte budsjettet med 8 millioner kroner, da de ikke kunne akseptere det. I tillegg kom det 15 millioner ekstra fra staten i desember. Det gjør det mulig å asfaltere mer en planlagt, blant annet Bjønnesvegen i Porsgrunn. Fylkesrådmannen er tydelig på at de er avhengig av mer hjelp.

– Det er en forutsetning at staten kommer på banen med økonomiske midler hvis man skal komme à jour med disse utfordringene, skriver hun i sitt saksframlegg.