Uheldig kombinasjon av blant annet ny stor sykehjemsutbygging, koronasmell og nye skyhøye driftsutgifter kan føre til at planlagte investeringer rammes.

Kommuneledelsen har nylig sagt at koronakrise blir kjempedyrt for kommunen, og rådmannen har nevnt noen tall som varierer fra minimumstap til det verst tenkelige. Inntil revidert nasjonalbudsjett er klarlagt er koronakonsekvensene usikre, men for kommunens investeringsplaner ser det allerede mørkere ut.

Overføringene fra staten ligger an til å bli kutta med rundt 20 millioner fordi det blir stadig færre barn i Porsgrunn. Planen om å rive gamle Mule sykehjem og bygge nytt har en investeringsramme på 2–300 millioner, men en større utfordring er at 50 nye sykehjemsplasser vil føre til 50–60 millioner i økte driftsutgifter. Hva med løftene om ny skole på Tveten, og ny svømmehall på Heistad? Vi stiller oss svært undrende til hvordan politisk ledelse skal finansiere dette, på toppen av planlagt opptrapping i helse og omsorg for å møte eldrebølgen.

De kan ikke øke eiendomsskatten igjen. Det vil være politisk selvmord. Så hvor skal de ta pengene fra? Rådhuset bør heller før enn siden komme med noen signaler, for nå går det nedover.