– Det er forferdelig med alle bilene, sier Carl S. Wright og det er igrunnen det mest drastiske han sier, hovedkassereren i Creditbanken i Porsgrunn, som i vår har vært i bankvirksomhet i Porsgrunn i til sammen 50 år.

Men så har da også verden fart dramatisk fram mot Porsgrunns ryggrad, Storgata, siden Wright fløy med regninger opp til Osebakken og ned til Stranda - et anseelig handels-distrikt hvor kjøpmenn lå på rad og hadde penger de skulle innbetale i Porsgrunns Handelsbank.