– Grensen for folkesamlinger er for tiden satt til 50 personer, og 1-metersavstand er fortsatt påbudt. Men det er mer enn 400 sitteplasser i Brevik kirke, så vi regner med å få plass til alle 50 som kommer. Dere er velkommen, sier Liv Scheflo i Brevik menighet.

Dagens prest under gudstjenesten i Brevik kirke 1. pinsedag, er Maria Dale Ljostveit.

Aktivitetene i lokalsamfunnet i Brevik begynner å ta seg litt opp igjen etter nedstengningen av Norge 12. mars.

Livet er snart i vater

«Livet er snart i vater igjen,» skriver Brevik Idrettslag på sine nettsider.

Brevik Idrettslag innkaller nå til ordinært årsmøte mandag 8. juni på Brevik Idrettslags klubbhus.

Smittevernreglene vil bli fulgte, og det blir derfor ingen servering av mat og drikke denne gang.

Ordinært årsmøte i idrettslaget var planlagt 30. mars, men det ble utsatt på grunn av korona situasjonen.

Det er fortsatt anledning for medlemmene til å komme med forslag til saker til årsmøtet.