NAV har sendt ut statstikk for mottakere av såkalt arbeidsavklaringspenger (AAP), og i aldersgruppa under 30 år har over 70 prosent en psykisk lidelse som gjør dem til trygdemottakere.

– Dette er en stor utfordring for den enkelte og for samfunnet, sier NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen i en pressemelding tirsdag.

NAV har forsøkt å få antall personer på AAP ned, men det var før korona. Tønnessen sier det er en relativt stor økning i mottakere av arbeidsavklaringspenger i Vestfold og Telemark, mye på grunn av et økende sykefravær i fylket, og fordi perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger ble forlenget under pandemien.

Ved utgangen av november mottok 9323 personer i Vestfold og Telemark arbeidsavklaringspenger. Det er en økning på 645 personer i forhold til samme tid i fjor.

– At såpass mange unge er på arbeidsavklaring kan være et faresignal om økt utenforskap fremover. NAV jobber med å forbedre kvaliteten på avklaringer, kartlegge yrkesmål og gi tettere arbeidsrettet oppfølging av de som omfattes av ordningen. Det er viktig at NAV jobber forebyggende sammen med andre aktører innen helse og utdanning for å hjelpe disse ungdommene, sier Tønnessen.

I Grenland ligger Bamble høyest i prosent på AAP, Porsgrunn er lavest omtrent på snittet.