Det forteller Mariann Stoltenberg på kommunalteknikk.

– Det er politimyndigheten vi håndhever. Når det blir trangt og parkering blir til fare og hinder for andre må vi gjøre noe, sier Stoltenberg.

Det er de varme sommerdagene og badeutflukt som ikke overraskende fører til mye biler i områdene. Stoltenberg sier at det onsdag 11. juli ble skrevet ut 11 parkeringsbøter. Dette er 900 kroners bøter.

– Det er rundt Røra og i kryssområdet Bergsbygdavegen og Ulesundvegen det er mye pågang, det er der veien til Brønstadbukta går. Når det er fullt på parkeringsplassen, parkerer de på veien. Det er jo ikke bombe at vi skriver ut bøter der ute i badesesongen. Det har vi gjort i mange år, sier Stoltenberg.

Parkeringsvakta tilkalles når privatpersoner eller utrykningskjøretøy ikke kommer fram.

Her er noen datoer for bøtelegging denne sommeren:

• 7. juli: 4 bøter

• 10. juli: 11 bøter

• 27. juli: 3 bøter

70 bøter hittil siden mai utgjør et totalbeløp på 63.000 kroner.

Kommunen har en parkeringsvakt på heltid, og en tilkallingsmedarbeider. De jobber vekselvis alle dager.