Mannen har erkjent at han hadde drukket en flask vodka og øl. I Augestadvegen i Hovenga kjørte han over en midtrabatt og krasjet inn i et skilt og en bil.

I Telemark tingrett har mannen avlagt uforbeholden tilståelse.

Retten legger til grunn at mannen hadde svært høy promille da kjøringen fant sted. Den høye alderen har ikke vært noe formildende omstendighet. 84-åringen er dømt til fengsel i 24 dager.

1,70

Slik beskriver tingretten hva som skjedde 27. juni 2023, ved 156.15-tida i Augestadvegen:

– Siktede erkjenner å ha drukket en flaske vodka gjennom ettermiddagen og kvelden før, i tillegg til en øl på morgenen før han satte seg i bilen. Vitner observerte siktede komme kjørende ut av rundkjøringen i retning Hovenga-senteret, før han kjørte over midtrabatten og traff et trafikkskilt. Siktede framsto beruset og det luktet alkohol av ham. Utåndingsprøve tatt av siktede viste at han hadde en promille på 1,70 ca. 40–45 minutter etter kjøringen.

Retten forklarer at det følger av vegtrafikkloven at det som hovedregel skal reageres med bot og ubetinget fengsel ved kjøring i påvirket tilstand med en alkoholpromille over 1,2. Ved førstegangs promillekjøring med en påvirkningsgrad på 1,72 reageres det normalt med fengsel mellom 21 og 36 dager.

Skjerpende

Promillekjøring med høy påvirkningsgrad medfører en betydelig trafikksikkerhetsrisiko. Sterke allmennpreventive hensyn taler for at det reageres strengt mot slike overtredelser.

– I skjerpende retning legger retten vekt på at siktede hadde en svært høy promille og at kjøringen medførte materielle skader på bil og skilt. I tillegg fant kjøringen sted i nærheten av et kjøpesenter som siktede var på vei til, der det normalt ferdes mange myke trafikanter. Kjøringen fant også sted på et tidspunkt på døgnet det normalt er en del trafikk, heter det.

84-åringen må betale en bot på 55.000 kroner. Han mister også førerkortet for en periode på to år og tre måneder.