– Studentboligene er et glimrende tilbud. Jeg har vært å sett på det private markedet, men det er altfor dyrt. Her betaler vi lite, og slipper å tenke på strøm- og internettregning, sier indieren Bobbali.

Han har allerede rukket å tilbringe seks måneder i Porsgrunn, mens Maddah ankom fra Iran samme dag som PD fikk besøke dubletten de to nå skal dele i Jotunveien. Her har de hvert sitt rom, mens de nok blir å se mye av hverandre på kjøkkenet, badet og gangen.

Pris: 4300 kroner i måneden.

Først i køen

– Vi har alt vi trenger her. Det eneste vi måtte få tak var kjøkkenutstyr, så vi kan lage mat, sier Bobbali, som ikke ser vondt på å skulle dele leiligheten med en annen student.

– Sammenlignet med standarden i India, er dette fantastisk. Her er det stille og veldig pent, og bare ti minutter spasering før vi er på universitetet, påpeker han.

Som internasjonale studenter prioriteres de til knappe 230 studentboligene i Porsgrunn. 96 studenter står i skrivende stund på venteliste i byen.

– Dette tallet endrer seg hele tiden. Det er omrokkeringer, noen kommer ikke inn på ønsket studie, nye søkere kommer fordi de har fått tilbud om studieplass, og andre har allerede fått seg bolig privat selv om de står på ventelisten. Hvor mange som reelt står uten bolig er ikke lett å si før vi kommer et godt stykke ut i september, sier direktør for bolig og service ved studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Birgitte Sten .

I Porsgrunn er det studentboliger til kun til 7,35 prosent av byens studerende. Resten må finne sted å bo andre steder. Dekningsgraden er langt under landssnittet og svakest blant USN sine studiesteder. Norsk studentorganisasjon vurderer dekningsgraden til å være svak.

Bygger nytt

– Generelt sett, så vet vi at det tilbys en god del boliger på privatmarkedet. Vi sitter ikke med en følelse av at studenter er direkte husløse, men det er et klart behov for å bygge flere nye studentboliger som er tilpasset studentenes behov og ligger campusnært, sier Sten.

For å imøtekomme behovet for flere studentboliger har studentsamskipnaden begynt planlegging av 250 hybler som skal stå ferdig i 2024/2025. Prosjektet er for tiden er under detaljregulering.

– Ut fra undersøkelser vet vi at mange studenter ønsker å bo mer campusnært. En god del av studentboligene i Porsgrunn er av eldre karakter og bygget ut ifra løsninger som på den tiden de ble bygget var etterspurt.

Studentboligene på Campus Porsgrunn ble innvilget tilskudd til bygging i 2020, men regelverket skaper hindringer. SNN har foreløpig ikke innhentet priser på oppføring av prosjektet fra aktuelle entreprenører, men basert på den prisutvikling som har vært siden tilskuddene ble innvilget anser SSN det som lite sannsynlig at boligene kan realiseres innenfor kostnadsrammen på 902.600,- per hybelenhet.

– Kostnadsrammene for prosjekter er i så måte et sannsynlig hinder for å få til utbyggingen, særlig siden de ikke justeres for prisvekst i markedet etter at tilskuddene ble innvilget, sier Sten.

Vil bygge 250 nye studentboliger ved campus – plan skal til høring: Slik kan boligene bli