– Befolkningen og jeg som ordfører ha forventninger når kommunen blir invitert til å komme med innspill. At man ikke får alle sine ønsker oppfylt skjønner alle, men absolutt taushet forstår ingen, skriver Hallgeir Kjeldal i et brev til Telemark fylkeskommune.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtilbudet. Kjeldal viser til at Bamble kommune ved flere andeladninger har kommet med innspill til kollektivtilbudet i kommunen. Ordføreren nevner tre gjentatte innspill som han mottar fra innbyggere:

• Rugtvedt som knutepunkt for buss. Ekspressbussene stopper her og må kopler på Metrolinjen.

• Fleksible kollektivløsninger i randsonene i kommunen, det vil si for Valle, Rønholt og Rørholt.

• Ringrute rundt Frierfjorden hvor P 5 og P 8 kombineres/slås sammen.

– På Langesundhalvøya er kollektivtilbudet bra gjennom M1-tilbudet. Men som ordfører blir jeg ofte kontaktet av innbyggere i Vest-Bamble og på Herre som etterspør et bedre kollektivtilbud. Jeg svarer at kommunen har spilt dette inn flere ganger uten å få gjennomslag, skriver Kjeldal.