(Rana Blad)

Næringspolitikerne i Nord-Norge reagerer kraftig på planene til Statkraft å satse stort på kraftkrevende etableringer på Østlandet.

– At et statlig selskap som Statkraft gjør en så snever vurdering er beklagelig, sier fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap), fylkesråd for næring og kultur i Troms Sigrid Ina Simonsen (Ap) og fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø (KrF).

De viser til at Nord-Norge, som en av landets aller største kraftproduserende regioner, er en storeksportør av kraft. Det betyr at landsdelen har et ubenyttet kraftoverskudd, som bare venter på å bli tatt i bruk.

– Hvorfor i all verden skal kraften flyttes mer enn hundre mil over fjord og fjell, når den kunne vært brukt i et hypersenter for datalagring der krafta produseres, spør de tre politikerne, som mener det er en betydelig større ressursutnyttelse å bruke krafta i regionen der den produseres.

Kaller det tonedøvt

Som administrerende direktør i Mo Industripark og leder i NHO Nordland skjønner ikke Arve Ulriksen hvorfor Statkraft har tenkt slik de har gjort i denne saken.

– Det er politisk tonedøvt av Statkraft ikke å legge til rette tomtearealet i nord for denne typen datalagringssenter, sier Ulriksen.

Han viser til at det i nord finnes et betydelig kraftoverskudd. Han skjønner ikke hvorfor Statkraft ikke tenker på hele landet som et sted for etablering av slike anlegg, og viser til at ved en etablering på Østlandet vil et datasenter for dyrere kraft på grunn av en ekstra innmatingstariff som kommer når det føres kraft inn i et overskuddsområde.

– I verste fall sitter vi i nord igjen med regningen, mens jobbene skapes i sør, sier Ulriksen, som i lengre tid har jobbet for et datalagringssenter i Rana. Han støtter fullt ut den politiske kampen mot Statkrafts vyer på Østlandet.

Ønsker møte i nord

Næringsråd Ingelin Noresjø i Nordland er fornøyd med at Statkraft vil møte henne og kollegaene fra Troms og Finnmark.

– Vi ønsker å få til dette møtet i nord, sier hun.

Noresjø er glad for at Statkraft er åpen for en dialog med politikerne rundt hvor det skal letes etter mulige gode tomter for datalagringssenter.

– Det er viktig å nytte ut den kortreiste miljøvennlige krafta. Vi forlanger at Statkraft ser videre enn Østlandet, sier hun.