Behovet for nytt administrasjonsbygg i Porsgrunn er udiskutabelt. I dag er forholdene meget utilfredsstillende ikke bare for de mennesker som er tilknyttet den kommunale administrasjon, men kanskje også like sterkt for byens borgere.

Er man ikke tilstrekkelig kjent i etatenes plassering kan det lett bli en vandring mellom oppholdsstedene. Ikke å undres over på en slik bakgrunn at det er et brennende ønske om endelig å få avklart spørsmålet om administrasjonsbyggets plassering.