Advarer mot kvikkleireras langs Herreelva - bekymrede beboere

Flere beboere langs Herreelva har henvendt seg til kommunen med bekymringsmeldinger om kvikkleireras. Kommunen har ingen planer om å gjøre noe.