Vår og sommer er høysesong for streifende håndverkere, som vet å utnytte folks uvitenhet. Ikke kjøp håndverkstjenester på døra, oppfordrer A-krimsenteret.

– Dette er aktører som bevisst ikke betaler skatter og avgifter, mens forbrukerne sitter tilbake med - i beste fall - dårlig utført håndverksarbeid. I mange tilfeller er også håndverkerne ansatt på svært dårlige vilkår, med lav lønn og dårlige eller ingen rettigheter, kommenterer senterleder Astrid Hygen Bakken.

Eldre mennesker er spesielt utsatt, poengterer hun.

– Dette kan være både norske og utenlandske håndverkere, kommenterer Hygen Bakken.

– Noe av det som kjennetegner disse håndverkerne er at de er svært mobile og kan dekke over et stort geografisk område på kort tid. Vi har møtt på disse håndverkerne flere steder i vårt nedslagsfelt, men har så langt ikke fått konkrete tips om at de nå er i Porsgrunn eller Bamble-området.

– Er det flere av disse håndverkerne nå enn tidligere? Er det derfor dere ber folk være på vakt?

– Vi har ingen indikasjoner på at det er blitt flere omreisende håndverkere enn tidligere. De fleste av disse aktørene oppholder seg allerede i landet og starter opp igjen om våren, som er høysesong for håndverkere som opererer på denne måten.