Følg PD på Facebook

– Jeg hadde vært delvis sykemeldt i ett år, forteller Vibeke Nygård.

Etter en ulykke opplevde hun kroniske muskelsmerter. De kunne komme som lyn fra klar himmel og gjorde selv en liten tur på ti minutter til en stor utfordring. Vibeke fikk påvist fibromyalgi, sov dårlig om natta og følte seg utmatta.

32-åringen begynte å bli redd for å havne utenfor arbeidslivet.

– På et oppfølgingsmøte med NAV, foreslo saksbehandler «Raskere tilbake»- tilbudet ved Kysthospitalet på Borgestad. Fastlegen sendte en henvisning, og jeg fikk raskt plass. Det var gull verdt for meg, understreker Nygård.

Det er tre år siden nå.

I dag driver Nygård «Frisk i Grenland» tvers overfor Reynoldsparken. I tillegg er hun personlig trener og gruppeinstruktør ved treningssenteret Stamina.

– På «Raskere tilbake» ble jeg møtt med erfaring, kunnskap og kompetanse. De tok meg på alvor, og jeg fikk med meg verktøy som har bidratt til at jeg nå er på rett hylle i livet. Det kjennes befriende, smiler hun.

«Raskere tilbake» er et tilbud til mennesker som står i fare for å bli sykemeldte eller er sykemeldte på grunn av uspesifikke muskel- og skjelettplager eller lettere psykiske utfordringer.

Det er en nasjonal ordning som ble etablert i 2007, og i fjor benyttet 27.000 nordmenn seg av det kostnadsfrie tilbudet. 1871 av disse var innom Kysthospitalets tre avdelinger i Skien, Tønsberg og på Hønefoss.

En fersk forskningsgjennomgang utført av Deloitte, på forespørsel fra Helse Sør- Øst, viser nå at «Raskere tilbake» oppfyller målet om å bidra til å redusere sykefraværet og sørger for at flere kommer tilbake i arbeid.

Deltakerne opplever dessuten at behandlingskvaliteten og tilbudet gir positiv effekt på livskvalitet, arbeidsevne og tiltro til egne evner. Man ser også at den generelle mestringsfølelsen øker.

Ved Kysthospitalets «Raskere tilbake»- avdeling i Skien, blir deltakere fra hele fylket møtt med en innledende samtale og undersøkelse for å avklare plager og videre behov.

Nygård deltok deretter på et rygg- og nakkekurs som ga økt forståelse for hvordan kroppen fungerer og bidro til å ufarliggjøre smerter. Så fortsatte hun på et mestringskurs.

– I gruppa kunne vi dra veksler på hverandres erfaringer og resonere oss fram til løsninger i fellesskap. Jo flere kokker, desto bedre, i dette tilfellet, smiler hun.

– Vi hadde blant annet en øvelse hvor vi skulle tenke gjennom hva vi må, bør og vil i livet, slik at man får rydda opp i hva en sjøl forventer og ønsker og hva som ligger hos andre. Det starta en viktig bevisstgjøringsprosess i meg.

For Vibeke sleit fortsatt med å fungere i kontorjobben. Selv om arbeidsgiver justerte omgivelsene etter beste evne, var hun lenket til telefon og skrivebord.

Dagene ble for stillesittende, og kroppen kranglet. Hun beklaget seg til manuellterapeuten, men han ga klar beskjed om at det ikke finnes noen pille for fibromyalgi. Fysisk aktivitet er det eneste som er vitenskapelig bevist å virke symptomlindrende.

– Jeg er løsningsorientert, og på mestringskurset oppdaget jeg at jeg alltid har hatt et sterkt ønske om hjelpe og veilede andre. Derfor begynte jeg å tenke på hvordan jeg kunne kombinere fysisk aktivitet og jobb.

Svaret ble å starte på en ny utdannelse for å bli personlig trener, kostholdsveileder og friskvernskonsulent. Det ga henne tittelen helsecoach, og i fjor åpnet hun dørene til sin egen bedrift på Osebakken. I mai flytta hun til nyoppussa lokaler på Osebro.

Dit kan man komme om livet har gått litt i stampe eller kjennes overveldende. Nygård tilbyr samtaler for å sortere tanker eller takle stress, samt helsemassasje. Og i slutten av måneden starter helsecoachen også opp med avspenningskurs.

– Vi har alle et iboende ønske om å være til nytte for andre og en del av samfunnet. Det gir meg utrolig mye å se at jeg kan bidra til bedre livskvalitet for andre. Et tusen takk for hjelpen fra kunder, gir meg bekreftelse på at jeg har funnet mitt ståsted, smiler Nygård.

Med økt aktivitetsnivå i hverdagen, er også det meste av smertene borte. For Nygård, som mange andre, handler det om å finne riktig balanse, og «Raskere tilbake» har bidratt til å gi henne en god plattform å jobbe ut i fra.

– Det finnes ingen fasit for å bli frisk, men «Raskere tilbake» er et tilbud jeg vil anbefale andre å gi en sjanse. Det er et trygt sted å komme og veldig koselig. På klinikken er det alltid latter i gangene, og det smitter over på oss brukere, ler Nygård.

– Hvordan ser du på framtida?

– Den ser jeg lyst på. Absolutt. Det gjør jeg, smiler hun.