Gå til sidens hovedinnhold

Alle skal med, unntatt ViG

Vekst i Grenland (ViG) opplevde i løpet av sine 20 år aldri å bli populære, de fikk sjelden kredit for innsatsen, selv ikke når de burde hatt det. Arbeidet de gjorde for næringsutvikling og nye arbeidsplasser var for så vidt anerkjent, men lot seg vanskelig måle, og til slutt ville flere av eierkommunene heller bruke millioner til næringsutvikling på en annen måte.

PD mener

Vi mener nedleggingen av selskapet ikke må føre til at kommunene i Grenland går inn i et enda mer sneversynt «Skien først» eller «Porsgrunn først»-modus, for det kan ikke være tvil om at fortsatt samarbeid vil gi størst gevinst i regionen som til stadighet kalles felles bo- og arbeidsmarked.

Uansett erfaring med Vekst i Grenland, er mye kunnskap samla der gjennom lang tid, og eierne har et ansvar for de ansatte som er sagt opp og må forlate lokalene ved nyttår. Porsgrunn kommune har for egne ansatte et stående vedtak på at ingen skal sies opp som konsekvens av omorganiseringer eller økonomiske innsparinger. Det kan ikke være sånn at Porsgrunn driver grov forskjellsbehandling overfor ansatte i en virksomhet der de har medeieransvar, og Skien er den største eieren.

Ledelsen i eierkommunene har hatt god tid på å følge opp konsekvensene av ViG-exiten. Det bør være mulig å komme med noe mer enn bare ull i god tid før jul, og vi regner det som en selvfølge at offentlige myndigheter ikke forholder seg til alminnelig etikk og spilleregler i arbeidslivet som noe man kan vedta seg bort fra.

Kommentarer til denne saken