De vil investere mange hundre millioner og videreføre gjeldstrykket på milliarder, tross klare varsler fra sentralbanken om renteøkninger som kan få dramatiske konsekvenser for kommunen på både kort og lang sikt. Dette vet vi fra rådmannens budsjettframlegg i oktober, men hva vil politikerne gjøre? Det vet vi lite om.

Det vanlige er blitt at de politiske partiene mener lite eller ingenting før budsjett og handlingsplan skal vedtas i desember. Isteden har de lukkede miniseminarer med rådmann og økonomisjef, for å prøve og forstå kompleksiteten i planene de selv skal vedta på vegne av drøyt 36.000 innbyggere. De fire partiene som utgjør flertallskoalisjonen, pleier å dra på weekendtur til gjestgiveriet i Nevlunghavn for å forhandle. Det blir som regel bruduljer når urbane MDG skal krangle med distriktsbaserte Sp. Ap vil som vanlig dominere, men i harde forhandlinger er heller ikke KrF noen søndagsskole. Hjemme sitter opposisjonspartiene i sine miniseminarer, men de kommer til å bli stemt ned.

Vi mener bakromspolitikken som pågår mellom oktober og desember er lite egnet som utstillingsvindu for et åpent og transparent lokaldemokrati. Innbyggerne bør få anledning til å mene noe, for eksempel om ny rekord i eiendomsskatten, før alt er avgjort. Det betyr at politisk ledelse må lette på sløret.