Med 17 pluss Rødt og SVs totalt 3 mandater vil posisjonen ha et styrket utgangspunkt for å få gjennomført en rødgrønn politikk i Bamble de fire neste årene.

Valgresultatet var helt klart en tillitserklæring til ordfører Hallgeir Kjeldal og hans lag. I likhet med forgjengeren Jon Pieter Flølo hadde han en stø hånd på rattet og styrte skuta uten for høye politiske bølger.

For i Bamble er politikerne i stor grad enige om de store politiske linjene. De har ingen vanskelige og støyende saker som bru over elva og utbygging av Valleråsen i Porsgrunn. De fleste er enige om å si nei til bompenger, p-avgift og byvekstavtale. Som Kjeldal sa på et folkemøte på Brotorvet; - Bamble er Bamble. Vi har ingen stor by, og vi kan ikke sammenligne oss med Porsgrunn og Skien.

Det Bamble uansett trenger er unge mennesker som bosetter seg i kommunen. Da må de ha boliger som folk under 40 år har råd til å kjøpe. Det hjelper liksom ikke at innbyggere i 50 pluss har det som plomma i egget dersom ungdommen flytter ut.

Kjeldal får nå med seg Sps Torstein Dahl som varaordfører. Så får vi se om han klarer å prege hverdagspolitikken mer enn hans litt anonyme forgjenger Heidi Herum.