Annerledeslaget Eidanger

Eidanger Idrettslag kan med rette kalles annerledeslaget. I tillegg til å ha en rekke tilbud som handler om å ta ansvar for de svake gruppene i samfunnet, har de også andre spesielle aktiviteter.