Mens media i Telemark hadde framstilt kommunen som klovner og genierklært de bøtelagte, var det visstnok parkeringssynderne som var klovner i Vestfold.

Ifølge Wold kontaktet grunneiere og huseiere kommunen og rapporterte om kaotiske forhold sist søndag. Parkerte biler langs åkeren stengte visstnok for utkjørsel fra flere garasjer. Derfor rykket kommunens eneste parkeringsvakt ut på en søndag.

Dette er ansvarsfraskrivelse i verdensklasse. Media rettet et helt legitimt søkelys på at over 40 bilister ble bøtelagt og var svært misfornøyde med kommunens overivrige praktisering av parkeringsbestemmelsene.

Kjære rådmann! Det var ikke kaos i Bergsbygda sist søndag, og det er ingen garasjer langs jordet. Ta ansvaret selv for at dere sendte parkeringsvakta til Bergsbygda, slik at dagen ble ødelagt for svært mange av dine innbyggere. Dere var i deres fulle rett, men av og til kan det være lurt og la vett og forstand gå foran regelrytteri. Bruk hue!

Ps. I Larvik tok kommunen kontakt med bileiere og ba dem flytte feilparkerte biler. Uten å bøtelegge, selvsagt.