Arkitekt avfeier både naboklage og avslag: – Useriøst fra advokat

Arkitekt mener at naboens advokat er useriøs og at Porsgrunn kommune tar feil.