Arkitekt: – Dette er i våre øyne et riktig grep

Tross motstand mener Telemarkhus at de gjør et godt grep i Brånanvegen.