Asfaltbudsjett er blitt 100 millioner lavere: – Bekymret for etterslepet

Asfaltbudsjettet til fylkeskommunen stuper.