Ikke uventet er vi dørgende uenig med Hoksrud. Lesertallene for avisenes nettsider i denne valgkampen har vært formidable. PD knuste sine egne rekorder nærmest daglig i dagene rundt valget, og vi har aldri solgt så mange abonnement på så kort tid. Til tider har det kokt på våre nettsider, og sånn har det vært over hele landet.

Selvsagt har en del av debatten foregått på Facebook, der terskelen for å delta er meget lav. Men som nyhetsformidler og journalistisk premissleverandør har giganten blitt slått ned i støvlene av Norges mange lokalaviser.

Her i Porsgrunn og Bamble har det vært mange gode debatter både i avisene og på en rekke såkalte folkemøter. Vi i PD er kjempefornøyde med samarbeidet vi hadde med Litteraturgarasjen om tre folkemøter på Ælvespeilet. Oppslutningen var over all forventning, og det var også mange som fulgte debattene på streaming på pd.no.

Mange hevder at avisene fjerner seg fra det såkalte samfunnsoppdraget fordi vi er så opptatt av såkalte klikk. Både TA, Varden og PD har etter vår mening vist og dokumentert at avisene tar samfunnsoppdraget på ytterste alvor med sin valgkampdekning.