Avlyser middagen, deler ut gaveposer

Varmestua har avlyst den faste julemiddagen og vil isteden dele ut gaveposer.