Det finnes folk som aldri burde hatt sertifikat. Vi kan se dem hver dag i trafikken sette såvel egne som sine medmenneskers liv i fare. Deres egne liv får det kanskje være så som så med, trafikksvin fortjener i grunnen ikke så stor nåde. Som man reder så ligger man, heter det jo.

Det forekommer oss imidlertid at de personer som har parkert på denne måten vår fotograf her har fanget inn i kameralinsens avslørende øye, burde få seg en kraftig påpakning av de rette instanser. Ikke bare har flere av dem klart brutt vedtektene for parkeringstider. Parkeringen er også så til de grader vanvittig at man nesten ikke har ord. Bare se på de tre bilene som sperrer en hel gate på bildet nederst til høyre. Det må en gang for alle slåes fast at gatene også tilhører fotgjengerne.

Det er på høy tid at trafikkulturen i byen heves betraktelig. Våre bilder demonstrerer på en slående måte hvor nødvendig dette er.

Foto: Frank Chr. Kvisgaard