Bamble bygger ned tjenesten for enslige mindreårige flyktninger: –Har kompetanse til barn fra Moria

Av

Atle Johnsen Gyllensten (KrF) ber Bamble kommune se på muligheten for at kommunen kan ta imot flykningbarn fra Moria, dersom Norge vedtar å hente barn fra flyktningeleiren Moria i Hellas.