– Alle 10. klassingene på skolen velger å ha ekstra fokus på å tenke på andre denne måneden. Vi vet at Rocket-Man gjør veldig mye bra for ungdommer som faller litt utenfor og står i fare for å få utfordringer med rusbruk og slike ting. De jobber for at ungdom skal ha det bra. Det har vi valgt å være med og støtte, sier Emily Bergskås Buer, Ine Sletten og Mia Sletten.

De er talspersoner for aksjonen som er satt i gang på skolen.

De forteller at de var klar over at de kunne få hjelp av banken og åpne en spleiseaksjon, og det har de gjort nå.

– Rocket Man trenger penger for å kunne drive det gode arbeidet de gjør. Her på skolen ønsker vi å bidra, sier de tre talspersonene.