Bamble fleska til igjen

KJØPT: Arbeidsgruppe ser på smart bruk av Cudrios gate 3.

KJØPT: Arbeidsgruppe ser på smart bruk av Cudrios gate 3.

Av

I løpet av kort tid har Bamble kommune kjøpt opp to eiendommer med åpenbar stor verdi for fellesskapet. Den ene eiendommen er Cudrios gate 3 på brygga i Langesund, en boligeiendom som kan bli nødvendig å omregulere, og den andre er et rundt 180 mål stort areal mellom Nato-kaia og båthavna på Salen.

DEL

PD mener Vi mener begge oppkjøpene er godt innenfor hva skattebetalernes penger bør brukes til.

Bård Hoksrud (Frp) var ikke uventet imot å kjøpe eiendommen på brygga. Frp er mer opptatt av å få solgt fellesskapets eiendom enn å kjøpe. I Porsgrunn vil de selge Ælvespeilet. Det er for så vidt et ærlig politisk standpunkt, men er det i fellesskapets interesse? Nei. En kommune kan styre bruk og profil på både kultur- og næringseiendom med andre hensyn enn utelukkende hva som er i private eieres interesse.

I Cudrios gate har Bamble kommune sikret seg en sentral arena, og når kommer slike eiendommer for salg? Omtrent aldri. Kommunen må etablere inntektsbringende virksomhet der. Det er ikke slik at enhver obskur kulturell aktør kan forvente billig kommunal husleie, de må kunne betale for seg.

Eiendommen mellom Salen og NATO-kaia er avhendet av Norcem for en billig penge. Det er i diskusjonen snakk om at eiendommen kan være i Grenland Havns interesse.

Vi mener det er feil fokus. Det kan ikke være en kommune på sparebluss sin oppgave å drive veldedighet overfor havneselskapet. De har penger sjøl. Lag heller småbåthavn der. Det er god butikk, bare spør Smiths venner som driver båthavn på naboeiendommen.Artikkeltags