Bamble kommune og Nye Veier spleiser på reguleringsplan Gassveien: – Nei, ingen aprilspøk

– At det nå er laget reguleringsplan for Gassveien Rugtvedt-Surtebogen er ingen kommende aprilspøk. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet reguleringsplanen på oppdrag fra oss.