Bamble, Skien og Kragerø har fått nye skjenkekontrollører

Bamble, Skien og Kragerø kommuner skifter leverandør av skjenkekontrolltjenester. Fra 1. juli 2019 er det Securitas AS som har ansvaret med å gjennomføre skjenkekontroller og kontroll av salgsbevilling for alkohol på serverings- og salgssteder i Bamble kommune.