Stort engasjement på informasjonsmøte om reguleringsplan Langesund: - Parkering et problem

– Jeg kan ikke forstå at det skal være nødvendig å legge en ny tursti delvis over min tomt, sa Erik Stærk-Johansen på informasjonsmøtet til Bamble kommune om reguleringsplanen for Langesund Sør.