Grenland Brann- og redningsvesen 2020 er et prosjekt der forstudien har rullet og gått siden 2014. Nå har arbeidsgruppa, der de tre brannsjefene i de største kommunene har sittet, levert sin rapport fra forstudien, med anbefalinger om å gå inn i et forprosjekt. Porsgrunn Bystyre sa ja til dette for en uke siden, og torsdag sa kommunestyret i Bamble også ja til dette.

Ordlyd

Arbeidsgruppas forslag til vedtak er i seks punkter. Det første punktet har skapt diskusjoner. Der blir det slått fast at de respektive kommunene vedtar å slå sammen brann- og feiervesenene i løpet av 2018. Skien kommune var de første til å si at de ville vente og se, blant annet fordi de ikke vet hva de økonomiske konsekvensene av en sammen-slåing blir.

I Porsgrunn var det åtte stykker i bystyret som sa det samme som politikerne i Skien, og under avstemningen i kommunestyret i Bamble torsdag foreslo opposisjonspartiene at punkt én skulle endres. De vill heller at ordlyden skulle si at kommunestyret vedtar å videreføre prosjektet med å slå sammen beredskapen i Grenland, og at det blir framlagt en oversikt over de økonomiske konsekvensene før endelig beslutning om sammenslåing blir fattet.

Posisjonen fikk flertall med 17 mot 16 stemmer for å gå for det opprinnelige forslaget til vedtak. Det gjør også at alle vil få svar på de økonomiske konsekvensene før de tar endelig beslutning til sammenslåing.