Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for liv med vestvendt

Artikkelen er over 5 år gammel

Beboerne i Omborgsnes frykter for ras med fatale følger dersom vegvesenet går med på å bygge en ny vestvendt Grenlandsbru.

Følg PD på Facebook

Porsgrunn kommune har vedtatt at de anbefaler en vestvendt bru. Det samme har politikerne i Bamble gjort. Det får beboerne i Omborgsnes til å reagere.

– Dersom det blir en slik løsning, er vi livende redde for at Høgenhei skal rase ut og at det skal stå om liv her nede hos oss, er den klare meldinga fra beboerne i Gamle Omborgsnesvei.

Det er sprengningsarbeidene inne i fjellet de frykter skal føre til at fjellet raser ut og treffer husene i Gamle Omborgsnesvei.

Oversett

Beboerne i de fem husene som ligger mest utsatt til i Omborgsnes er også mer enn forundret over at de ikke har fått noen form for informasjon om byggingen av den nye veien, og hvilke konsekvenser dette kan få for dem, fra verken Statens vegvesen eller Bamble kommune.

– Når vi da i tillegg ser at politikerne i formannskapet enstemmig vedtar en vestvendt bru, og begrunner dette med at det er det beste for kommunens innbyggere, da føler vi oss i beste fall oversett, sier Kim Siljan.

I et høringsinnspill til planforslaget som ligger ute til høring nå, har han på vegne av beboerne i Gamle Omborgsnesvei skrevet at det kan se ut som hensynet til bebyggelse går foran hensynet til beboere i denne saken.

– Stol på fagfolkene

Han sier til PD at de fram til politikerne i formannskapet i Bamble vedtok å anbefale vestvendt løsning, ikke hadde tenkt tanken på at dette kunne være et alternativ.

– Statens vegvesen er jo så til de grader klare i sin anbefaling, og nærmest konkluderer med at det er en ny bru øst for dagens som er det beste. I sin begrunnelse sier de at de frykter for dem som skal bygge tunnelen dersom det blir en vestvendt løsning. Vi trodde politikerne ville lytte til fagfolkene, sier han bestemt.

Utrygt allerede

Strekningen forbi Omborgsnes er en meget rasutsatt strekning allerede. Høgenheis porøse fjell «kalver» steiner som faller ned i veibanen ustanselig. Slik har det bestandig vært.

– Må tenke sikkerhet

Prosjektleder Roar Gärtner er tydelig på at en løsning med vestvendt bru vil være meget krevende, og at de som utbygger må tenke på de arbeidernes sikkerhet.

Statens vegvesen har klart og tydelig anbefalt alternativet med en ny tvillingbru på østsida av dagens Grenlandsbru. Prosjektlederen sier til PD at det er klare grunner til at de velger å anbefale det.

– Det er klart vi ikke har anbefalt det for moro skyld. Det vil være meget krevende å bygge bru og tilstøtende tunneler på vestsida av dagens, sier Gärtner.

I anbefalingen sier vegvesenet også at de nærmest anser det som farlig for dem som bygger tunnelene å skulle bygge på vestsida av dagens bru og tunneler.

– Vi som utbygger må tenke sikkerhet når vi planlegger. Det sier seg selv. Derfor er sikker-heten naturligvis også et klart argument i denne sammenhengen, bekrefter han.

Fint med innspill

Prosjektlederen har mottatt innspillet fra beboerne i Omborgsnes, og han tar det med seg i de videre vurderingene.

– Det er fint med innspill fra alle som på en eller annen måte er berørt eller mener noe, sier Gärtner.

Kommentarer til denne saken