Har startet Bamble Reiselivsforening

John Edvardt Bråthen i Langesund er valgt til leder i interimstyret i det nystartede «Bamble Reiselivsforening» som skal være en undergruppe av den nystartede «Bamble 2025».