Skjenkekontrollen fant ingen avvik da 1000 tilskuere gjestet Wrightegaarden

Skjenkekontrollen var på kontrollbefaring på Wrightegaarden lørdag 3. august da det var sesongavslutning med Rock i hagen og 1000 rockete publikummere. Kontrollørene fant ingen avvik å rapportere.