Fylkesmannen varsler innsigelse

Artikkelen er over 1 år gammel

Asplan Viak har på oppdrag fra JM Norge varslet oppstart av detaljregulering av området Sundby Gjømle. Fylkesmannens miljøvernavdeling varsler innsigelser.